วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประชุมแผนยุมธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) โดยมีรองศาสตราจารยืบัญชา ชื่นจิตคณบดีฯ(ประธานประชุม) รองคณบดี และตัวแทนจากหลักสูตรสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment