วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมประธานสาขาวิชา…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019

Leave a Comment