ผลผลิตจากโครงการ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อส่งเสริมการขายวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ตามโครงการยุทธศาตร์ มรภ.สร. ปีงบ 2566 ดำเนินโครงการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment