วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลตรีเอกภาพ สุหร่าย ร่วมลงพื้นที่ ฟาร์มหมอสมคิด เพื่อศึกษาวางแผนหาแนวทางในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณหมอสมคิด สุริยเลิศเป็นอย่างดี

Leave a Comment