วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการใช้งาน ครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และตัดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องเรียนเครื่องกล 36108 ชั้น 1 อาคาร 36

Leave a Comment