วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Comment