วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment