วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธานในการประชุม การแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

Leave a Comment