ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมย่อยเตรียมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนในกำกับ สพม.33 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 5 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019

Leave a Comment