วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิด พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “ข้อตกลง (MOU) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร” ในระว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ นำโดย นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์ และ นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อมคณะครู และนักเรียน กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการประกอบวิชาชีพ

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928874050484072&id=737733652931457

ดาวโหลดภาพเพิ่มเติมที่ https\://photos.app.goo.gl/C5DCc8YJbeVxKr7L8

Leave a Comment