วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการจัดพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในเวลา เวลา ๗.๓๐ น.
และ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเวลา ๑๐.๐๐ น.

ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจน นักศึกษา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทย

ภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/NFus2d898jGaMxWY9

Leave a Comment