ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระและอำเภอชุมพลบุรี

กศน. อำเภอจอมพระร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จัดโครงการค่ายนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment