ภาพบรรยากาศการรับนักแสดงฯ เข้าที่พัก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในส่วนของการเดินทางรถรับ-ส่งนักแสดงชาวต่างชาติ ที่เข้าแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 : 3rd SICE 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019

Leave a Comment