นที่ 5 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมเข้าฐาน TCI พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารา 36 มรภ.สุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2019

Leave a Comment