ข่าว 1515

เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือถวายพระพรชัยมงคล กรอบใบสมัครส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการ อาคาร โทรศัพท์ 0 2354 7533-37 ต่อ 405

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment