วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านม่วง – ขาว (Open House) จารย์วิทยาคาร” โดยในงานมีการจัดแสดงโชว์ผลงานของนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

Leave a Comment