ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณบดี รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุม ชั้น 3 อาคาร 36

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ITOjwfsoeS3h5x5h2 

Leave a Comment