วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment