วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปางรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดโครงการ
“นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ U2T for BCG ทน.อุตสาหกรรม”
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T for BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🤩ภายในกิจกรรม
✨มีการจัดบูธแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ U2T กว่า 16 บูธ 16 ตำบล
✨ และยังสามารถติดตามชมไลฟ์สดการขายผลิตภัณฑ์ U2T for BCG ทน.อุตสาหกรรม ทั้ง 16 ตำบล ผ่านช่องทางเพจ Facebook คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์

Leave a Comment