วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment