วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย SRRU ฟุตซอล IMANE โดยชมรมฟุตซอล IMANE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment