ผู้บริหาร พร้อมประธานสาขาวิชา ทั้ง 8 สาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่สรุปความต้องการของประชาชนเขตพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้

 

 

 

ผู้บริหาร พร้อมประธานสาขาวิชา ทั้ง 8 สาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018

Leave a Comment