📣📣สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอึตสาหกรรม
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ. 4 ปี) รอบที่ 3
ทุกเเผนการเรียน ภาคปกติ รหัส 5007 ภาคพิเศษ รหัส 5105
**เฉพาะภาคพิเศษไม่มีการสอบคัดเลือก**
สมัครระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 66 – 19 มี.ค. 66
ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3x64Y4d
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 66
สอบสัมภาษณ์ : 25 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือก : 3O มี.ค. 66
รายงานตัว : 1 เม.ย. 66
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/
📌ควรอ่านประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง
 

Leave a Comment