🔴สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า🔴
⚙️🛠 รหัสสมัคร ภาคปกติ 5006 , ภาคพิเศษ 5104 ⚙️🛠
🎯คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 🎯
#แนะนำสาขาวิชา #รับสมัครนักศึกษา #รุ่นพี่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #DEK65 #DEKIDTECH65
เว็บไซต์รับสมัคร 📍http://new.srru.ac.th/index.php
ชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
โทรสอบถามเพิ่มเติม 084-9956224 (พี่แนน) , 087-8050331 (พี่เต้)
**ทางเลือกและสิ่งสนับสนุนในการศึกษา
✔️ ทุนเพชรอินทนิล เรียนฟรี 100 ทุน
✔️ กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
✔️ กองทุนเพื่อการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment