สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนิทรรศการผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์และแนะแนวศึกษาต่อ โครงการคอมเดย์วิทย์ 2019 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment