สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “ฐานระเบียบวินัย” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Comment