ส่งสำเนาข้อบังคับฯ

ด้วยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment