หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 33
สหวิทยาเขต 7 จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์ 2)หลักสูตรการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน3มิติ 3)หลักสูตรการพัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยด์สมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม App Inventor 4)หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 33สหวิทยาเขต…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019

Leave a Comment