วันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิตัล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิตัล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

โพสต์โดย บุแกรงวิทยาคม บกว เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

Leave a Comment