11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมหารือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปี 2562 ณ ห้อง 36510 ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment