ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ออกติดตามนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ. บริษัท ณบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด 68 ตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
เยื่ยมชมภายในบริษัทพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าที่ทำงานในบริษัทแห่งนี้ และได้เดินทางเข้าไปยังบริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Leave a Comment