วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดำเนินโครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ณ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการด้วยการสอนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใช้ในฃีวิตประจำวันหรือเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

Leave a Comment