วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2236583213046486/2236582849713189/?type=3&theater

Leave a Comment