รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 และท่านดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.33 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้

รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 และท่านดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.33 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2019

Leave a Comment