บุคคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 6th Engagement Thailand Annual Conference “Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local” โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

บุคคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment