วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป และพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก่ผู้นำนักศึกษา ในช่วงเช้าของ “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่ 6”

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1908111879226956&id=737733652931457

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOn-AgkWr6nSyl12KK1IDFqJrabsSvefDEufq2USIQBEnNTJ7G1QSZZu2GNhHkivw?key=VDMyOGd5SGx4SkRKUWJSUHJZTEFYZDJtWXR3RnZR

 

Leave a Comment