วันนี้ เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมหารือกับตัวแทนสาขาวิชา เตรียมความพร้อมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สพม.33 และโครงการการแนะแนวการศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment