ข่าว 1264

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ : ชวนเที่ยวเพชรบูรณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ : ชวนเที่ยวเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถส่งใบสมัคร ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเกสารได้ที่นี้

Leave a Comment