ข่าว 1386

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “เอาลูกรักคืนมา”

ด้วยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ “เอาลูกรักคืนมา” เพื่อเป็นการทำความเข้าใจการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์พิจารณาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่ตามแต่เห็นสมควร

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment