ข่าว 1417

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวรีรัตน์ แม่นยำ ผู้ประสานงานวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2704 และ 0-2763-2752 อีเมล์ journal@tni.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment