ข่าว 1575

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ด้วย บริษัท ESTATE OF FORTUNE CO.,LTD.ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ SUPHATTRA YAGI โทรศัพท์ 083-9422228 e-mail: estateof99@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment