ข่าว 0932

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสุรวิทยาคารสุรินทร์ กำหนดจัดงาน  วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 S.W.k. Run 4 School ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร 111 ปี จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment