ข่าว 1566

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษา ในโครงการ ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม ประจำปี 2562 ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ด้วยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษา ในโครงการ ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม ประจำปี 2562 ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายพัตพร  เลี่ยวสุธามาศ  เจ้าหน้าที่ส่วนงานการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม โทรศัพท์ 02-697-53000 ต่อ 2047,2656 / 081-6914889,092-2759944

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment