ข่าว 0991-31032562

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 7

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.knit.or.th  ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment