ข่าว 0904

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และการบรรยายพิเศษ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment