ประชาสัมพันธ์ 2604

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุรินทร์

โทร 0-4415-3037-8

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment