ข่าว 1137

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://iec2019.thaicyberu.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ

ดาวน์เอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment