ข่าว 1238

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย-อังกฤษ “อ่านเก่ง-แปลเก่ง” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย-อังกฤษ “อ่านเก่ง-แปลเก่ง” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

รุ่นที่ 2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22,23,29 30 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 3  วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7,8,14 15  กันยายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment