ข่าว 1260

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/SEC และสถาบันวิทยาการ สวทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81895

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment