ประชาสัมพันธ์ 1956

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณจงกล บุญชาติ Email: jongkol_1@hotmail.com โทรศัพท์ 02-241-7191-5 ต่อ 4126

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment